Protez Tedavi

Doğuştan veya sonradan; çürük, travma, eksik veya hatalı tedaviler ile aşırı harap olmuş veya estetik olarak kabul edilemez durumda olan ya da kaybedilmiş dişlerin yerine diş ve çevre yumuşak dokuların renk, doku ve yapısına biyo-uyumlu materyallerin estetik biçimde kullanımı ile teknolji ve sanatı diş hekimliği pratiğinde birleştiren bir çalışma alanıdır.
Bu amaçla uygulanan protezler;
• Sabit protezler
• Hareketli protezler
• İmplant üstü protezler olarak sınıflanabilir.